Uvjeti korištenja

Internetskim stranicama društva Dechra Pharmaceuticals PLC i stranicama njezinih povezanih društava („internetska stranica“) upravlja Dechra.

Pojmovi „Dechra”, „mi”, „naš“ i „naše” u ovim Uvjetima korištenja odnose se na društvo Dechra Pharmaceuticals PLC, uključujući povezana društva, odijele, podružnice, filijale ili društva koje kontrolira Dechra Pharmaceuticals PLC. Pojmovi „vi” i „vaše” u ovim Uvjetima korištenja odnose se na sve korisnike ove internetske stranice.

SPORAZUM

Pristup i korištenje ove internetske stranice i informacija, materijala i usluga koji su raspoloživi putem ove internetske stranice podliježu svim važećim zakonima i propisima te ovim Uvjetima korištenja.

Pristupanjem ovoj internetskoj stranici pristajete na Uvjete korištenja koji čine pravno obvezujući sporazum. Ako se ne slažete s navedenim, napustite ovu internetsku stranicu.

Ove Uvjete korištenja možemo povremeno mijenjati, bez posebne obavijesti. Najnoviji Uvjeti korištenja bit će objavljeni na internetskoj stranici i trebali biste uvijek pregledati ove Uvjete korištenja prije uporabe internetske stranice kako biste bili sigurni da ste upoznati s ažuriranim Uvjetima korištenja u skladu s kojima je dopušten pristup ovoj stranici. Ako ne možete pristupiti Uvjetima korištenja putem Interneta, možemo vam dostaviti primjerak najnovijih Uvjeta korištenja putem e-pošte, na zahtjev.

PRISTUP OVOJ INTERNETSKOJ STRANICI (ILI DIJELOVIMA OVE INTERNETSKE STRANICE) I KORIŠTENJE INFORMACIJA, MATERIJALA, PROIZVODA ILI USLUGA KOJI SU RASPOLOŽIVI PUTEM OVE INTERNETSKE STRANICE (ILI DIJELOVA OVE STRANICE) NIJE NAMIJENJEN TE JE ZABRANJEN, AKO JE TAKAV PRISTUP ILI KORIŠTENJE U SUPROTNOSTI S VAŽEĆIM ZAKONIMA ILI PROPISIMA.

USLUGE I INFORMACIJE

Ako nije drugačije navedeno, ova internetska stranica služi samo za informativne svrhe.

VLASNIŠTVO

Ako nije drugačije navedeno, ova internetska stranica i njezin dizajn, tekst, sadržaj, odabir i raspored elemenata, organizacija, grafika, dizajn, kompilacija, digitalna pretvorba i druga pitanja („vlasnička prava”) u vezi s ovom internetskom stranicom zaštićeni su primjenjivim autorskim pravima, zaštitnim znakovima i drugim vlasničkim (uključujući, ali ne ograničavajući se na, prava intelektualnog vlasništva) pravima i vlasništvo su Dechre-a ili je materijal stavljen na raspolaganje uz dopuštenje nositelja vlasničkih prava te je zaštićen u skladu sa zakonima o autorskim pravima i zaštitnim znakovima.

SVA SU PRAVA PRIDRŽANA

Posjetom ovoj internetskoj stranici ne stječete nikakva prava vlasništva u vezi s navedenim vlasničkim pravima. Osim ako nije drugačije ovdje navedeno, nijedno od navedenih vlasničkih prava ne smije se koristiti, kopirati, reproducirati, distribuirati, ponovo objavljivati, preuzimati, mijenjati, prikazivati, objavljivati ili prenositi ni u kojem obliku i ni na koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na, elektronički i mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili na neki drugi način, bez našeg izričitog prethodnog pisanog dopuštenja.

Ovime se daje dopuštenje, u mjeri u kojoj je to potrebno u skladu sa zakonom, za pristupanje i korištenje ove internetske stranice i/ili informacija, materijala i/ili usluga koji su raspoloživi ovdje za prikazivanje, preuzimanje, arhiviranje i ispis dijelova ove internetske stranice isključivo za osobnu uporabu, pod uvjetom da se materijali ne preinačavaju i da se zadrže bilo koje i sve obavijesti o autorskim pravima i o drugim oblicima vlasništva koje su sadržane u materijalima. Navedeno dopuštenje automatski prestaje biti važeće ako prekršite bilo koji od ovih Uvjeta korištenja. Nakon što dopuštenje prestane biti važeće, morate odmah uništiti sve preuzete, arhivirane ili ispisane materijale.

ZAŠTITNI ZNAKOVI

Osim ako nije drugačije navedeno, naziv društva Dechra i pripadajući logotip, svi nazivi proizvoda, sva zaglavlja, sve prilagođene grafike, sve ikone tipki, svi zaštitni znakovi, znakovi usluga i logotipi koji se pojavljuju na ovoj internetskoj stranici zaštitni su znakovi (registrirani ili neregistrirani)  društva Dechra („Znakovi“). Svi ostali zaštitni znakovi, nazivi proizvoda, nazivi društava, logotipi i zaštitni znakovi navedeni, prikazani, spomenuti ili drugačije naznačeni na internetskoj stranici, vlasništvo su njihovih vlasnika. Slažete se da nećete prikazivati niti upotrebljavati Znakove ni na koji način bez prethodnog pisanog dopuštenja. Slažete se da nećete prikazivati niti upotrebljavati zaštitne znakove, nazive proizvoda, nazive društava, logotipe, znakove usluga i/ili zaštićene komercijalne izglede proizvoda drugih vlasnika bez prethodnog pisanog dopuštenja tih vlasnika. Izričito je zabranjeno korištenje ili zlouporaba Znakova ili drugih zaštitnih znakova, naziva proizvoda, naziva društava, logotipa, znakova usluga i/ili zaštićenih komercijalnih izgleda proizvoda ili bilo kojih drugih materijala koji se nalaze na ovoj internetskoj stranici, osim na način kako je dopušteno u ovim Uvjetima korištenja.

IZJAVA O POVEZNICAMA

Ova internetska stranica može sadržavati poveznice na internetske stranice koja održavaju nepovezana društva ili osobe. Poveznica na drugu internetsku stranicu ne znači da Dechra odobrava, podržava ili prihvaća bilo kakvu odgovornost za tu stranicu, njezin sadržaj ili uporabu, odnosno korištenje proizvoda i usluga koji su raspoloživi putem te internetske stranice.

Nismo odgovorni za radnje, sadržaj, točnost, izražena mišljenja, pravila zašite privatnosti, proizvode ili usluge koji su raspoloživi putem navedenih poveznica ili stavljeni na raspolaganje putem tih resursa ili se pojavljuju na takvim internetskim stranicama, kao ni za ikakvu štetu ili gubitke koji su, izravno ili neizravno, prouzročeni ili navodno prouzročeni korištenjem ili oslanjanjem na sadržaj tih internetskih stranica.

Ne istražujemo, ne pratimo i ne provjeravamo točnost niti potpunost takvih internetskih stranica, kao ni njihovu usklađenost s važećim zakonima i propisima. Ne dajemo nikakve izjave ni jamstva bilo koje vrste, izrazita niti implicitna, o drugim internetskim stranicama kojima se može pristupiti putem ove internetske stranice, njihovim sadržajima ili proizvodima i/ili uslugama koji su raspoloživi putem takvih internetskih stranica. Ako odlučite napustiti našu internetsku stranicu i pristupiti ovim drugim internetskim stranicama, činite to na vlastitu odgovornost. Tijekom posjeta navedenim internetskim stranicama na vas se primjenjuju sva pravila, politike (uključujući i pravila zaštite privatnosti) i operativni postupci tih internetskih stranica.

POVEZNICE SA DRUGIH INTERNETSKIH STRANICA

Zabranjeno je stvarati bilo kakvu poveznicu na ovu internetsku stranicu bez našeg pisanog dopuštenja. Bez obzira na odobreno povezivanje na ovu internetsku stranicu, zabranjeno je stvaranje poveznice na bilo koju stranicu osim na početnu internetsku stranicu Dechra-e. Osobe koje pružaju pristup ovoj internetskoj stranici putem poveznice koja se nalazi na drugoj internetskoj stranici isključivo su odgovorne za sadržaj, točnost, izražena mišljenja, pravila zaštite privatnosti, proizvode ili usluge koji su raspoloživi na, ili putem, izvorne internetske stranice, kao i za bilo kakva predstavljanja ili dojmove u vezi s pravnom osobom.

Dopuštenje stvaranja poveznice na ovu internetsku stranicu dajemo bez preuzimanja bilo kakve odgovornosti u vezi s takvom poveznicom i ovime se odričemo bilo kakve takve odgovornosti. Zadržavamo pravo povlačenja bilo kojeg dopuštenja za stvaranje poveznice na ovu internetsku stranicu u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga.

Osobe koje pružaju pristup ovoj internetskoj stranici ili informacije koje se odnose na ovu internetsku stranicu, putem poveznice ili na neki drugi način, odgovorne su za upoznavanje osoba koje ostvaruju takav pristup ili primaju takve informacije s ovim Uvjetima korištenja. Ne snosimo nikakvu odgovornost u slučaju da se navedeno ne ostvari.

SUGLASNOST U VEZI ZAŠTITE PODATAKA

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja, prihvaćate uvjete Izjave o zaštiti privatnosti (http://www.dechra.com/privacy-statement) i Pravila o korištenju kolačića (http://www.dechra.com/cookies).

Svaka komunikacija ili materijal koji objavite ili nam prenesete putem interneta neće se smatrati povjerljivim niti zaštićenim. Prijenosom bilo kojih osobnih podataka, dajete nam izričito odobrenje za širenje i/ili korištenje takvih podataka za bilo koju zakonitu svrhu.

Izričito je zabranjeno objavljivanje ili prenošenje bilo kakvog nezakonitog, prijetećeg, pogrdnog, klevetničkog, opscenog, pornografskog ili prostog materijala ili bilo kojeg materijala koji bi mogao predstavljati ili poticati ponašanje koje se smatra kaznenim djelom ili kršenjem bilo kojeg zakona.

Zadržavamo pravo praćenja svih komunikacija koje se odvijaju s nama putem pošte, glasovnih usluga, faksa, e-pošte ili bilo kojeg drugog oblika prijenosa, u svrhu kontrole kvalitete, sigurnosti i drugih poslovnih potreba.

Bez obzira na navedeno, svi osobni podaci koje nam pružite u vezi s ovom internetskom stranicom bit će obrađeni u skladu s našom Izjavom o zaštiti privatnosti (http://www.dechra.com/privacy-statement).

BEZ JAMSTAVA

NE DAJEMO NIKAKVE IZJAVE NI JAMSTVA U VEZI S OVOM INTERNETSKOM STRANICOM ILI NJENIM SADRŽAJEM KOJI SE PRUŽA PO NAČELU „TAKVI KAKVI JESU”. ODRIČEMO SE SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA PRAVA VLASNIŠTVA, NEPOVREDIVOSTI, PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU, KVALITETE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, U VEZI S OVOM INTERNETSKOM STRANICOM I BILO KOJOM INTERNETSKOM STRANICOM S KOJIM JE POVEZANA. TAKOĐER NE DAJEMO NIKAKVE IZJAVE NI JAMSTVA U VEZI S TIM JESU LI INFORMACIJE RASPOLOŽIVE PUTEM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI BILO KOJE INTERNETSKE STRANICE S KOJOM JE POVEZANA TOČNE, POTPUNE ILI AŽURIRANE. SLAŽETE SE DA NAŠI VLASNICI, SLUŽBENICI, DIREKTORI, ZAPOSLENICI I DRUGI PREDSTAVNICI OSTVARUJU KORIST OD OVE KLAUZULE.

Vaša je odgovornost procijeniti (ili zatražiti stručno savjetovanje o tom pitanju) točnost i potpunost svih informacija, izjava, mišljenja i drugih materijala na ovoj internetskoj stranici ili bilo kojoj internetskoj stranici s kojom je povezana.

Ove odredbe ne utječu na vaša zakonska prava potrošača, ako postoje i njima ne nastojimo isključiti niti ograničiti odgovornost za krivo predstavljanje.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

U najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj važećim zakonima, u ime naših zaposlenika i volontera, nismo odgovorni ni za kakve gubitke i troškove, bilo koje prirode i načina nastanka, uključujući, bez ograničenja, bilo kakve izravne, neizravne, posebne, kaznene ili posljedične štete, nemogućnost korištenja, gubitak podataka, gubitak uzrokovan virusom, gubitak prihoda ili dobiti, gubitak ili oštećenje imovine, potraživanja treće strane ili druge gubitke bilo koje vrste i svojstva, čak i ako smo bili upozoreni na mogućnost takve štete ili gubitka koji proizlaze iz ili u vezi s korištenjem ove internetske stranice ili bilo koje stranice s kojom je povezana. Vi preuzimate potpunu odgovornost za uspostavljanje svih postupaka za izradu sigurnosnih kopija podataka i zaštitu od virusa koje smatrate potrebnim. Cijene i raspoloživost informacija, materijala, proizvoda i/ili usluga podliježu promjeni bez prethodne najave.

ODŠTETA I OSLOBAĐANJE OD OBVEZE

Suglasni ste obeštetiti, osloboditi od obveze i odgovornosti, nas i naše službenike, direktore, agente, predstavnike i zaposlenike, u vezi s bilo kojim potraživanjem, odgovornošću, gubitkom, troškom ili zahtjevom, uključujući pravne troškove, u vezi s vašim kršenjem ovih Uvjeta korištenja ili vašim pristupanjem ili korištenjem ove internetske stranice ili bilo koje informacije, materijala, proizvoda ili usluge koji su raspoloživi putem ove internetske stranice.

IZMJENE I PREKID RADA

Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku te povremeno mijenjati, uređivati, brisati, obustavljati ili prekidati rad, privremeno ili trajno, ove internetske stranice (ili bilo kojeg njenog dijela) i/ili informacija, materijala, proizvoda i/ili usluga koji su raspoloživi putem ove internetske stranice (ili bilo kojeg njezinog dijela), sa ili bez prethodne obavijesti. Slažete se da ne snosimo nikakvu odgovornost prema vama ili bilo kojoj trećoj strani za sve takve promjene, uređivanja, brisanja, obustave ili prekide rada ove internetske stranice.

CJELOKUPNI SPORAZUM

Ovi Uvjeti korištenja sadrže cjelokupni sporazum između vas i nas u vezi s ovom internetskom stranicom i nijedna strana koja sudjeluje u ovom sporazumu neće biti obvezana nikakvim predstavljanjem, izjavom niti usmenim ili pisanim poticajem, koji nisu ovdje navedeni. Proglasi li nadležni sud nevažećim bilo koji dio ovih Uvjeta korištenja, iz bilo kojeg razloga, takva odluka neće utjecati na valjanost bilo kojeg preostalog dijela, a taj preostali dio ostaje na punoj snazi i učinku kao da nije uklonjen nevažeći dio ovih Uvjeta korištenja. Neprovođenje bilo koje odredbe ovih Uvjeta korištenja neće se smatrati odricanjem od takve odredbe niti od prava provođenja takve odredbe.

PRAVO I NADLEŽNOST

Ovi Uvjeti korištenja podliježu nadležnosti engleskog zakona i ovom se internetskom stranicom upravlja iz Engleske. Pristupanje ili korištenje ove internetske stranice ili informacija, materijala, proizvoda i/ili usluga na ovoj internetskoj stranici mogu biti zakonom zabranjeni u nekim zemljama ili državama. Vi ste odgovorni za poštivanje svih važećih zakona zemlje iz koje pristupate ovoj internetskoj stranici. Ne dajemo nikakve izjave ni jamstva da su informacije sadržane ovdje prikladne ili raspoložive za korištenje s bilo koje lokacije.

Slažete se da sudovi u Engleskoj i Walesu imaju isključivu nadležnost za rješavanje bilo kojeg spora ili potraživanja, bilo kakve prirode, koji proizlaze iz ili se odnose na korištenje ove internetske stranice te da takav spor ili potraživanje podliježu nadležnosti zakona Engleske i Walesa. Međutim, zadržavamo pravo pokretanja sudskog postupka u bilo kojoj nadležnosti u kojoj smatramo da je došlo do kršenja odredbi ovog sporazuma.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim Uvjetima korištenja ili bilo kakvih drugih pitanja, možete nam se obratiti pismenom putem na adresu 24 Cheshire Avenue, Cheshire Business Park, Lostock Gralam, Northwich CW9 7UA ili putem e-pošte na corporate.enquiries@dechra.com.