Tornado Forte png

Tornado forte

Širokodjelotvoran herbicid za jesensku upotrebu u žitaricama (pšenica, ječam i tritikale).

Kategorija: Herbicidi

Kulture:

Sigurnosno tehnički listovi (STL):

Pakiranje: 1L i 5L

UPORABA I NAČIN PRIMJENE

Djelatna tvar

Klortoluron 500 g/l i Diflufenican 100 g/l

Upotreba

TORNADO FORTE je selektivno herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj pšenici, ozimom ječmu i pšenoraži.

Primjenjuje se u stadiju razvoja od 3 lista do kraja busanja žitarica (BBCH 13-29) u količini 1,25 l/ha. U svrhu postizanja optimalne učinkovitosti, preporuča se tretirati sredstvom u stadiju razvoja 2 lista jednogodišnjih širokolisnih korova i u stadiju razvoja 1-3 lista obične slakoperke (Apera spica-venti). Sredstvo se može koristiti i u proljeće, do kraja busanja (BBCH 29) ozime pšenice, ozimog ječma i pšenoraži. U interesu dobrog herbicidnog učinka važno je da vrste korova osjetljive na sredstvo ne budu razvijenije od gore navedenih stadija razvoja.

Karenca

Osigurana vremenom primjene.