placeholder

Tazer

Fungicid sistemičnog djelovanja namijenjen za suzbijanje biljnih bolesti u ozimoj pšenici, ječmu, uljanoj repici i krumpiru.

Kategorija: Fungicidi

Kulture:

Sigurnosno tehnički listovi (STL):

Pakiranje: 250ml, 1l

UPORABA I NAČIN PRIMJENE

Djelatna tvar

Azoksistrobin 250 g/l

Upotreba

AZOXYSTROBIN 250 SC je fungicid koji se koristi za suzbijanje gljivičnih bolesti na slijedećim kulturama:

a)  na ozimoj pšenici za suzbijanje pepelnice (Blumeria graminis) i smeđe hrđe (Puccina recondita), te za smanjenje zaraze smeđom pjegavosti lista (Septoria tritici), smeđom pjegavosti lista i pljevica (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum) i paleži klasa (Fusarium spp.). Sredstvo se koristi u količini 0,8 l/ha (80 ml/1000m2), uz utrošak vode 200 – 400 l/ha;

b)  na ozimom ječmu za suzbijanje mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres), sive pjegavosti (Rhynchosporium secalis) i smeđe hrđe (Puccina hordei) te za smanjenje zaraze s paleži klasa (Fusarium spp.). Sredstvo se koristi u količini 0,8 l/ ha (80 ml/1000m2), uz utrošak vode 200 – 400 l/ha;

c) na jarom ječmu za suzbijanje sive pjegavosti (Rhynchosporium secalis) i smeđe hrđe (Puccinia hordei), te za smanjenje zaraze mrežastom pjegavosti (Pyrenophora teres) i paleži klasa (Fusarium spp.). Sredstvo se koristi u količini 0,8 l/ha (80 ml/1000m2), uz utrošak vode 200 – 400 l/ha; Vrijeme primjene u ozimoj pšenici, ozimom ječmu i jarom ječmu za suzbijanje paleži klasa (Fusarium spp.) je od početka do kraja cvatnje (BBCH 61-69), a za ostale bolesti od početka vlatanja do kraja klasanja (BBCH 30-59). Kod ozime pšenice, ozimog ječma i jarog ječma su na istoj površini dozvoljene maksimalno dvije primjene na istom usjevu u jednoj vegetacijskoj sezoni. Razmak između dva tretiranja ne bi smio biti duži od 21 dan.

d) na uljanoj repici za suzbijanje sive plijesni (Botry tis cinerea) te za smanjenje zaraze koncentričnom pjegavosti (Alternaria brassicae) i bijelom truleži (Sclerotinia sclerotiorum). Sredstvo se koristi u količini 1,0 l/ha (100 ml/1000m2), uz utrošak vode 200 – 500 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od faze kada je 10 % cvjetova na glavnom cvatu otvoreno, odnosno kada se glavni cvat izdužuje (BBCH 61) do kraja cvatnje (BBCH 69). Dopuštena je maksimalno jedna primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni.

e) na krumpiru za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria spp.), u količini 0,5 l/ha (50 ml/1000m2), uz utrošak vode 200 – 600 l/ha (20 – 60 l/1000m2). Sredstvo se primjenjuje ovisno o pojavi i razvoju bolesti, od zatvaranja redova (BBCH 31) do početka žućenja listova (BBCH 91). Dopuštene su maksimalno tri primjene u jednoj vegetacijskoj sezoni.

Karenca

66 dana za uljanu repicu; 35 dana za ozimu pšenicu, ozimi ječam i jari ječam; 7 dana za krumpir.