Mural + Talisman + Kideka 1

Talisman + Mural + Kideka pack

Odlično rješenje za suzbijanje širokog spektra korovnih vrsta. Obzirom na druga rješenja, vrlo je prilagodljiv raznim razvojnim fazama korova. Učinkovito djeluje preko lista a aktivna tvar Mezotrion (Kideka) rješava naknadni ponik korova. Odlična djelotvornost protiv ambrozije, abutilona, mračnjaka. Talisman je formuliran u obliku suvremene formulacije – uljne suspenzije OD. Ulje u preparatu je biljnog porijekla čime se povećava kompatibilnost sa tretiranim biljnim dijelovima i olakšava usvajanje sistemičnog herbicida. Idealno i ekonomično rješenje za suzbijanje širokog/kompletnog spektra korova.

Kategorija: Herbicidi

Kulture:

Pakiranje: 3L Talisman + 2L Kideka + 2L Mural

UPORABA I NAČIN PRIMJENE

Djelatna tvar

3x Talisman + 2x Mural + 2x Kideka pack

MURAL

selektivni translokacijski herbicid u obliku vodotopivog koncentrata (SL), koji djeluje površinski preko lista i trans- locira se provodnim žilama kroz stabljiku do korijena.

DJELATNA TVAR
480 g/l dikamba

MURAL® je veoma efikasan u suzbijanju tvrdih više- godišnjih korova kao što su poljski slak (Convolvulus arvensis) i poljski osjak (Cirsium arvense).

MURAL® je selektivni translokacijski herbicid, koji dje- luje površinski preko lista i translocira se provodnim žil- ama kroz stabljiku do korijena. Inhibira procese stanične diobe i fotosinteze, zaustavlja rast i nakon nekoliko dana dovodi do propadanja. Djelovanje herbicida očituje se u promjeni boje lista, položaja stabljike i lista.

UPOTREBA
Usjev: Kukuruz (merkantilni i silažni)
Količina primjene: 0,6-0,75 l/ha
Vrijeme i način primjene:
Nakon nicanja, kada kukuruz razvije 2-5 listova (faze 12- 15 BBCH skale), a korovi u fazi 2-6 lista (faze 12-16 BBCH skale). Primenjuje se prskanjem leđnim i traktorskim prskalicama uz utrošak vode od 200-400 l/ha.

KARENCA
Kukuruz 70 dana (silažni), Osigurana vremenom primjene (merkantilni)

TALISMAN

selektivni, translokacijski herbicid u obliku uljne koncen- trirane suspenzije (OD)

DJELATNA TVAR
40 g/l nikosulfuron

OD formulacija omogućava veću postojanost prepa- rata na listu, snižava površinsku napetost, sprječava ispiranje kišom i povećava pokrovnost lista, pri čemu poboljšava interakciju između biljke i preparata, čime se postiže bolja penetracija i usvajanje djelatne tvari.

UPOTREBA
Usjev: Kukuruz (merkantilni i silažni)
Količina primjene: 1-1,5 l/ha
Vrijeme i način primjene:
Primjenjuje se poslije nicanja (post-em), uz utrošak vode 200-400 l/ha.

KARENCA
Osigurana vremenom primjene

KIDEKA

herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih široko- lisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu te kukuruzu šećercu.

DJELATNA TVAR
Mezotrion 100 g/L

UPOTREBA
sredstvo se primjenjuje u količini 1,5 L/ha (150 ml/1000 m2) nakon nicanja kukuruza (post-em) kada kukuruz razvije dva do osam listova (BBCH 12-18). Sredstvo je moguće primijeniti jednokratno ili u razdvojenoj primjeni (split-aplikacija) unutar dozvoljenih stadija razvoja kulture pazeći da se ne prijeđe maksimalna dozvoljena količina sredstva od 1,5 l/ha.

Spektar djelovanja:
– Vrlo dobro suzbija (≥95 %): europski mračnjak (Abutilon theophrasti), poljska krika (Anagalis arvensis), bijela lobo- da (Chenopodium album), obični kužnjak (Datura stramo- nium), obični kostriš (Senecio vulgaris), crna pomoćnica (Solanum nigrum);
– Dobro suzbija (85-94%): obični šćir (Amaranthus ret- roflexus), pjegavi dvornik (Polygonum persicaria), oštri svinjak (Sonchus asper);
– Djelomično suzbija (70-84%): jednogodišnja resulja (Mercurialis annua), perzijska čestoslavica (Veronica persica).

KARENCA
Osigurana je vremenom primjene za kukuruz za zrno, kukuruz za silažu i kukuruz šećerac.