Mural + Kideka 1

Talisman + Kideka pack za 2 ha

Dugogodišnjim korištenjem herbicida s istom aktivnom tvari može se na parceli na kojoj se uzgaja ista kultura u ovom slučaju kukuruz stvoriti djelomična rezitestentnost štetnih biljaka (korova) na određenu aktivnu tvar zato je dobro s vremena na vrijeme promijeniti izbor sredstava za zaštitu bilja koja se primjenjuju pa vam Genera u svom proizvodnom programu nudi rješenje kombinacijom djelatnih tvari nikosulfurona 40,00 g/l i mezotriona 100 g/l sadržanom u Talisman + Kideka packu, povoljnije cijene nego u pojedinačnom pakiranju te izvrsne učinkovitosti.

Kategorija: Herbicidi

Kulture:

Pakiranje: 2L Talisman + 3L Kideka

UPORABA I NAČIN PRIMJENE

Djelatna tvar

2x Talisman + 3x Kideka

TALISMAN
40 g/l nikosulfuron

KIDEKA
Mezotrion 100 g/L

TALISMAN

40 g/l nikosulfuron
OD formulacija omogućava veću postojanost preparata na listu, snižava površinsku napetost, sprječava ispiranje kišom i povećava pokrovnost lista, pri čemu poboljšava interakciju između biljke i preparata, čime se postiže bolja penetracija i usvajanje djelatne tvari.
Dodatne prednosti ove formulacije očituju se u:
– lakoj primjeni (ugrađen okvašivač)
– sigurnoj primjeni (kako prema korisniku tako i prema okolišu)
– poboljšanom efikasnosti
– otpornosti na UV i IR zračenje.
– poboljšava učinkovitost na temperaturama ispod 15 oC i iznad 30 oC

KIDEKA

DJELATNA TVAR

Mezotrion 100 g/L
herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu te kukuruzu šećercu. Odličnog djelovanja na suzbijanje koštana, slaka i osjaka.
Visokog stupnja selektivnosti na kukuruz- moguća primjena u skroz kasnim razvojnim fazama bez bojazni od pojave fitotoksičnosti.

UPOTREBA

Usjev

Količina primjene za 2ha

Vrijeme primjene

Karenca

Kukuruz

2l Talisman + 3l Kideka

Primjenjuje se kada kukuruz razvije 2-8 listova

Osigurana vremenom primjene

KARENCA
OVP

PAKIRANJA + 2L Talisman + 3L Kideka