placeholder

Starline

Translokacijsko – kontaktni herbicid u obliku koncentrata za emulziju (EC) namijenjen suz- bijanju jednogodišnjih i višegodišnjih široko- lisnih korova u žitaricama, silažnom kukuruzu i travnjacima.

Kategorija: Herbicidi

Kulture:

Sigurnosno tehnički listovi (STL):

Pakiranje: 1L

UPORABA I NAČIN PRIMJENE

Djelatna tvar

Fluroksipir 200 g/l

Upotreba

STARLINE je translokacijsko-kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u:

– ozimoj pšenici i ozimom ječmu u količini 0.75-1 l/ ha (75-100 ml na 1000 m2), uz utrošak vode od 150- 400 l/ha (15-40 l/1000 m2) u stadiju razvoja kulture od 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista (BBCH 13- 39)

– ozimoj zobi, ozimoj raži, tvrdoj pšenici i pšenoraži u količini 1 l/ha (100 ml na 1000 m2), uz utrošak vode 150-400 I/ha (15-40 l/1000 m2), u stadiju razvoja kulture od 2 lista do stadija razvoja 1. koljenca (BBCH 12-31)

– jaroj pšenici, jarom ječmu i jaroj zobi u količini 0,5-0,75 l/ha (50-75 ml na 1000 m2) uz utrošak vode od 150-400 l/ha (15-40 l/1000 m2) u stadiju razvoja kulture od 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista (BBCH 13-39)

– silažnom kukuruzu u količini 1 l/ha (100 ml na 1000 m2), uz utrošak vode od 200-300 l/ha (20-30 l/ 1000 m2) kada se kukuruz nalazi u stadiju razvoja 3-6 listova i prije nego dosegne visinu od 20 cm

– travnjacima (stalni i rotacijski) u količini 2 l/ha (200 ml na 1000 m2), uz utrošak vode od 300-400 l/ha (30-40 l/1000 m2) u proljeće kad se korovi nalaze u aktivnom rastu

– novo posijanim travnjacima a količini 2 l/ha (200 ml na 1000 m2), uz utrošak vode od 200-400 l/ha (20-40 l/ 1000 m2) u proljeće kad se korov i nalaze u aktivnom rastu i kada trave imaju najmanje 3 potpuno razvijena lista

Najbolji rezultati postižu se kada su korovi u aktivnom rastu. Veće količine i veći utrošak vode koriste se kada su korovi u višem stadiju razvoja.

 

Korovi koje suzbija u navedenim žitaricama:

Ljepljiva broćika (Galium aparine), mišjakinja (Stellaria media), poljski slak (Convolvulus arvensis), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus), poljska potočnica (Myosotis arvensis), kovrčava kiselica (Rumex crispus), kupine (Rubus spp.), maslačak (Taraxacum officinale), velika kopriva (Urtica dioica), crna pomoćnica (Solanum nigrum), dvornici (Polygonum spp.), perzijska ćestoslavica (Veronica persica) idr.