Scorpio jpg

SCORPIO 70 WG

Selektivni herbicid za suzbijanje sjemenskih jednogodišnjih korova u krumpiru, rajčici, soji i lucerni.

Kategorija: Herbicidi

Kulture:

Sigurnosno tehnički listovi (STL):

Pakiranje: 100g i 1kg

UPORABA I NAČIN PRIMJENE

Djelatna tvar

Metribuzin 700 g/kg

Upotreba

Koristi se prije i poslije nicanja korova. U krumpiru prije i nakon nicanja krumpira, u rajčici nakon presađivanja, u soji nakon sjetve a prije i nakon nicanja soje te u lucerni u vrijeme zimskog mirovanja:

a) krumpiru:
– nakon sadnje a prije nicanja krumpira, u količini 0,75-1,5 kg/ha;
– nakon nicanja krumpira, kada krumpir dosegne visinu od 5-10 cm, tj. nakon što razvije 5-8 listova, u količini 0,5-0,75 kg/ha.

b) rajčici 8-10 dana nakon presađivanja, u količini 0,5-0,75 kg/ha;

c) soji:
– nakon sjetve a prije nicanja soje u količini 0,5-1,0 kg/ha;
– zbog potpunijeg djelovanja na korove u sušnim područjima sredstvo se može primijeniti u dva tretiranja: prvo tretiranje – prije sjetve soje, uz inkorporaciju, u količini 0,25 kg/ha; drugo tretiranj

– nakon sjetve a prije nicanja, u količini 0,25-0,5 kg/ha. Manje količine sredstva koriste se na srednje teškim tlima, a veće na teškim i humusom bogatijim tlima.

d) lucerni:
– samo u zasnovanoj (etabliranoj) lucerni, u količini 0,75-1,2 kg/ha, primjenom u vrijeme zimskog mirovanja.

Karenca

42 dana za krumpir i rajčicu. U soji i lucerni je osigurana vremenom primjene.