placeholder

Quimera

Fungicid za suzbijanje biljnih bolestiu vinogradarstvu, voćarstvu i maslinarstvu.

Kategorija: Fungicidi

Kulture:

Pakiranje: 20g, 1kg

UPORABA I NAČIN PRIMJENE

Djelatna tvar

Krezoksim metil 500g/kg

Upotreba

Quimera je sistemični fungicid sa translaminarnim načinom djelovanja te se koristi za suzbijanje Venturia pyrina i Stemphylium vesicarium u kruški, Venturia inaequalis i Podosphaera leucotricha u jabuci, Uncinula necator i Guignardia bidwellii u vinovoj lozi te Spilocaea oleagina na maslini. Primjenjuje se u dozama od 0.2-0.3 kg/ha.

Za detaljnje upute o primjeni obratite se našim agronomima na terenu.

Karenca

35 dana