placeholder

Neopitroid alfa TOP (1.5 SC)

Kontaktni insekticid-biocid sa  širokim spektrom djelovanja protiv velikog broja štetnika iz područja higijene, na mjestima gdje se čuvaju zalihe hrane i protiv ostalih oblika insekata.

Kategorija: Dezinsekcija

Kulture:

Pakiranje: 1l

UPORABA I NAČIN PRIMJENE

Djelatna tvar

Alfa-cipermetrin 1,58%

Upotreba

  • Suzbijanje kukaca u gradskoj sredini (velike/industrijske/komercijalne zgrade) – osposobljeni profesionalci
Ciljni organizmi Blattella germanica (smeđi žohari)–ličinke i odrasli

Lasius niger (crni mrav) – odrasli

Culex spp (komarci) – odrasli

Vespula spp. (osa) – odrasli

Musca domestica (kućna muha) – odrasli

Cimex lectularius (kućna stjenica) – ličinke i odrasli

Područje primjene U zatvorenom prostoru, u velikim zgradama/industrijskim/komercijalnim objektima. Proizvod primijeniti u pukotine, procjepe i/ili na ciljana mjesta za suzbijanje puzajućih i letećih insekata
Način primjene Proizvod je tekući koncentrat. Primjenjuje se prskanjem ručnim ili motornim prskalicama koje proizvode kapljice veličine 326-400 µm (grube kapljice) pri niskom tlaku.

Proizvod treba primijeniti na površinama na kojima su nađeni kukci. Posebnu pažnju treba obratiti na pukotine, procijepe i sl. mjesta gdje bi se mogli skrivati kukci i na površine preko kojih bi mogli gmizati ili na kojima bi se mogli nastaniti.

Kod pojave letećih kukaca proizvod treba primijeniti na cijelo infestirano područje, na ciljana mjesta ili mjesta na kojima bi se kukci mogli nastaniti

Količina kod primjene i učestalost Za tretiranje površine 20 m2 : 5 ml proizvoda razrijediti u 1 L vode.

1 – 2 primjene godišnje

Kategorija korisnika Osposobljeni profesionalac

 

Početna učinkovitost (inicijalna)

Nakon primjene, kukci koji su bili u dodiru s nanesenim proizvodom paralizirani su nakon 30 – 60 minuta (knockdown učinak), a značajan utjecaj na smanjenje brojnosti populacije se očekuje nakon nekoliko dana.

 

Ugibanje smeđih žohara (Blattella germanica) postiže se tjedan dana nakon izlaganja kukaca tretiranim površinama.

Djelovanje protiv komaraca (Culex spp.) postiže se samo u početku nakon tretiranja (svježim nanošenjem) na neporoznim površinama. Ugibanje se postiže tijekom 2 – 4 dana izloženosti na tretiranoj površini.

Početna učinkovitost (knockdown učinak) kod osa (Vespula spp.) očekuje se 6 sati nakon kontakta kukca s neporoznim tretiranim površinama, a ugibanje se očekuje nakon 24 sata.

Početna učinkovitost kod kućnih muha (Musca domestica) postiže se tijekom 6 sati nakon izlaganja kukaca tretiranim površinama i ugibanje se postiže 24 – 72 sata nakon izloženosti.

Početna učinkovitost kod kućnih stjenica (Cimex lectularius) postiže se tijekom 24 sata nakon izlaganja kukaca tretiranim površinama i ugibanje se postiže tjedan dana nakon izloženosti.

 

Produljena učinkovitost (rezidualna)

Rezidualno trajanje nanesenog proizvoda ovisi o čistoći i svojstvima površine na kojoj je primijenjeno, te stupnju netaknutosti nanesenog proizvoda.

 

Produljena učinkovitost protiv mrava (Lasius niger) je do mjesec dana.

Produljena učinkovitost protiv kućne muhe (Musca domestica) i kućnih stjenica (Cimex lectularius) je do 3 mjeseca.

Produljena učinkovitost protiv osa (Vespula spp.) postiže se samo na neporoznim površinama do 3 mjeseca.

 

Na mjestima s visokom početnom populacijom ili gdje je opažena nova pojava kukaca, može biti potrebna druga primjena, naročito ako pri prvom tretiranju neka mjesta gdje borave stalno ili povremeno kukci nisu bila pažljivo tretirana.

Tretirane površine treba ponovno pregledati nakon 2 – 3 tjedna.

Izbjegavati produljeni kontakt kućnih ljubimaca, naročito mačaka, s tretiranim površinama.

 

  • Ruralna higijena (životinjske nastambe/skloništa) – osposobljeni profesionalci
Ciljni organizmi Blattella germanica (smeđi žohari)–ličinke i odrasli

Lasius niger (crni mrav) – odrasli

Culex spp (komarci) – odrasli

Vespula spp (osa) – odrasli

Područje primjene U zatvorenom prostoru, unutrašnjost sljedećih podtipova životinjskih nastambi: baterijski kavezi kokoši nesilica, bez tretmana; baterijski kavezi kokoši nesilica s umjetnim sušenjem; kompaktni baterijski kavezi kokoši nesilica; slobodan uzgoj kokoši nesilica s rešetkastim podom; roditeljske farme brojlera ˃18 tjedana, slobodan uzgoj s rešetkastim podom; roditeljske farme brojlera u podizanju, slobodan uzgoj s rešetkastim podom
Način primjene Prskanje

Proizvod je tekući koncentrat. Primjenjuje se ručnim ili motornim prskalicama koje proizvode kapljice veličine 326-400 µm (grube kapljice) pri niskom tlaku

Proizvod treba primijeniti na površinama na kojima su nađeni kukci. Posebnu pažnju treba obratiti na pukotine, procijepe i sl. mjesta gdje bi se mogli skrivati kukci i na površine preko kojih bi mogli gmizati ili na kojima bi se mogli nastaniti.

Kod pojave letećih kukaca proizvod treba primijeniti na cijelo infestirano područje, na ciljana mjesta ili mjesta na kojima bi se kukci mogli nastaniti

Količina kod primjene i učestalost Za tretiranje površine 20 m2 niskom dozom: 5 ml proizvoda razrijediti u 1 L vode, a za visoku dozu: 10 ml proizvoda razrijediti u 1 L vode.

NISKA DOZA – 25, 12,5, 5, 2,5 ili 1,25 ml ml izmiješati s 5, 2,5,1, 0,5 ili 0,25 L vode za tretiranje: 100, 50, 20, 10 ili 5 m2 – primjenjuje se za uredne nastambe s visokom higijenom i malom populacijom kukaca

VISOKA DOZA – 50, 25, 10, 5 ili 2,5 ml izmiješati s 5, 2,5, 1, 0,5 ili 0,25 L vode za tretiranje: 100, 50, 20, 10 ili 5 m2 – primjenjuje se za neuredne nastambe sa slabijom higijenom i velikom populacijom kukaca

Učestalost primjene: 4 puta godišnje

Kategorija korisnika Osposobljeni profesionalac

 

Početna učinkovitost (inicijalna)

Nakon primjene, kukci koji su bili u dodiru s nanesenim proizvodom paralizirani su nakon 30 – 60 minuta (knockdown učinak), a značajan utjecaj na smanjenje brojnosti populacije se očekuje nakon nekoliko dana.

 

Ugibanje smeđih žohara (Blattella germanica) se postiže tjedan dana nakon izlaganja kukaca tretiranim površinama.

Ugibanje komaraca (Culex spp.) postiže se 48 sati nakon izlaganja kukaca tretiranim površinama

Početna učinkovitost (knockdown učinak) kod osa (Vespula spp.) očekuje se 6 sati nakon kontakta kukca s neporoznim tretiranim površinama, a ugibanje se očekuje nakon 24 sata.

 

Produljena učinkovitost (rezidualna)

Rezidualno trajanje nanesenog proizvoda ovisi o čistoći i svojstvima površine na kojoj je primijenjeno, te stupnju netaknutosti nanesenog proizvoda.

 

Proizvod pokazuje kontinuiranu produljenu učinkovitost protiv mrava (Lasius niger) do mjesec dana, kad naneseni proizvod ostaje netaknut.

Produljena učinkovitost protiv osa (Vespula spp.) postiže se samo na neporoznim površinama u trajanju do 3 mjeseca.

Na mjestima s visokom početnom populacijom ili gdje je opažena nova pojava kukaca, može biti potrebna druga primjena, naročito ako pri prvom tretiranju neka mjesta gdje borave stalno ili povremeno kukci nisu bila pažljivo tretirana.

 

Tretirane površine treba ponovno pregledati nakon 2 – 3 tjedna.

 

Profesionalni korisnici moraju nositi zaštitne rukavice tijekom rukovanja proizvodom (materijal za rukavice specificiran je u sklopu informacija o proizvodu) i zaštitno odijelo (barem tipa 6, EB 13034).

Izbjegavati produljeni kontakt kućnih ljubimaca, naročito mačaka, s tretiranim površinama.

Dozvoljeno samo za primjenu u životinjskim nastambama prema specifikaciji mjesta. „ Proizvod se smije primijeniti dalje od životinja“ i „NE PRIMJENJIVATI izravno na životinje“.

Ne koristiti u životinjskim nastambama gdje se ne može spriječiti izlaganje otpadnim vodama i/ili izravno djelovanje na površinske vode.

 

  • Ruralna higijena (životinjske nastambe/skloništa) – opća javnost

 

Ciljni organizmi Blattella germanica (smeđi žohari)–ličinke i odrasli

Lasius niger (crni mrav) – odrasli

Culex spp (komarci) – odrasli

Vespula spp (osa) – odrasli

Područje primjene U zatvorenom prostoru, unutrašnjost sljedećih podtipova životinjskih nastambi: baterijski kavezi kokoši nesilica, bez tretmana; baterijski kavezi kokoši nesilica s umjetnim sušenjem; kompaktni baterijski kavezi kokoši nesilica; slobodan uzgoj kokoši nesilica s rešetkastim podom; roditeljske farme brojlera ˃18 tjedana, slobodan uzgoj s rešetkastim podom; roditeljske farme brojlera u podizanju, slobodan uzgoj s rešetkastim podom
Način primjene Prskanje

Proizvod je tekući koncentrat. Primjenjuje se ručnim ili trigger prskalicama koje proizvode kapljice veličine 326-400 µm (grube kapljice) pri niskom tlaku

Proizvod treba primijeniti na površinama na kojima su nađeni kukci. Posebnu pažnju treba obratiti na pukotine, procijepe i sl. mjesta gdje bi se mogli skrivati kukci i na površine preko kojih bi mogli gmizati ili na kojima bi se mogli nastaniti.

Količina kod primjene i učestalost Za tretiranje površine 20 m2 niskom dozom: 5 ml proizvoda razrijediti u 1 L vode, a za visoku dozu: 10 ml proizvoda razrijediti u 1 L vode.

NISKA DOZA – 25, 12,5, 5, 2,5 ili 1,25 ml izmiješati s 5, 2,5, 1, 0,5 ili 0,25 L vode za tretiranje: 100, 50, 20, 10 ili 5 m2 – primjenjuje se za uredne nastambe s visokom higijenom i malom populacijom kukaca

VISOKA DOZA – 50, 25, 10, 5 ili 2,5 ml izmiješati s 5, 2,5, 1, 0,5 ili 0,25 L vode za tretiranje: 100, 50, 20, 10 ili 5 m2 – primjenjuje se za neuredne nastambe sa slabom higijenom i velikom populacijom kukaca

Učestalost primjene: 4 puta godišnje

Kategorija korisnika Široka javnost (amaterska uporaba)

 

Početna učinkovitost (inicijalna)

Nakon primjene, kukci koji su bili u dodiru s nanesenim proizvodom paralizirani su nakon 30 – 60 minuta (knockdown učinak), a značajan utjecaj na smanjenje brojnosti populacije se očekuje nakon nekoliko dana.

 

Ugibanje smeđih žohara (Blattella germanica) se postiže tjedan dana nakon izlaganja kukaca tretiranim površinama.

Ugibanje komaraca (Culex spp.) postiže se 48 sati nakon izlaganja kukaca tretiranim površinama

Početno djelovanje (knockdown učinak) kod osa (Vespula spp.) očekuje se 6 sati nakon kontakta kukca s neporoznim tretiranim površinama, a ugibanje se očekuje nakon 24 sata.

 

Produljena učinkovitost (rezidualna)

Rezidualno trajanje nanesenog proizvoda ovisi o čistoći i svojstvima površine na kojoj je primijenjeno, te stupnju netaknutosti nanesenog proizvoda.

 

Proizvod pokazuje kontinuiranu produljenu učinkovitost protiv mrava (Lasius niger) do mjesec dana, kad naneseni proizvod ostaje netaknut.

Produljena učinkovitost protiv osa (Vespula spp.) postiže se samo na neporoznim površinama u trajanju do 3 mjeseca.

Na mjestima s visokom početnom populacijom ili gdje je opažena nova pojava kukaca, može biti potrebna druga primjena, naročito ako pri prvom tretiranju neka mjesta gdje borave stalno ili povremeno kukci nisu bila pažljivo tretirana.

 

Tretirane površine treba ponovno pregledati nakon 2 – 3 tjedna.

 

Izbjegavati produljeni kontakt kućnih ljubimaca, naročito mačaka, s tretiranim površinama.

Dozvoljeno samo za primjenu u životinjskim nastambama prema specifikaciji mjesta. „ Proizvod se smije primijeniti dalje od životinja“ i „NE PRIMJENJIVATI izravno na životinje“.

Ne koristiti u životinjskim nastambama gdje se ne može spriječiti izlaganje otpadnim vodama i/ili izravno djelovanje na površinske vode.