Mineralno Svijetlo Ulje png

Mineralno svijetlo ulje

Insekticid-ovicid u obliku uljne emulzije, pomoćno sredstvo za poboljšanje učinka herbicida.

Kategorija: Mineralna ulja

Kulture:

Sigurnosno tehnički listovi (STL):

Pakiranje: 200ml, 1l, 200l

UPORABA I NAČIN PRIMJENE

Djelatna tvar

Rafinirano mineralno ulje 800 g/l

Upotreba

ZA ZIMSKO TRETIRANJE VOĆAKA

Tijekom mirovanja vegetacije pa do bubrenja pupova, do fenofaze C i D (mišje uši) za suzbijanje kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus), breskvine štitaste uši (Lecanium corni i L. persicae), šljivine štitaste uši (Eulecanium corni), maslinovog medića (Saissetia oleae), maslinove štitaste uši (Pollinia pollinii), naranđinog crvca (lcerya purchasi) i crvene štitaste uši agruma (Chrysomphalus distyospermi), smokvinog medića (Ceroplastes rusci), jabučnog cvjetara (Anthonomus pomorum), lisnih buha (Psylla spp.) i zimskih jaja crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), tretiranje zimskih jaja navedenih štetnika u koncentraciji 3-4% (300-400 ml u 10 I vode) i u koncentraciji 5% (500 ml u 10 I vode) za tretiranje pupoljaka u fenofazi C i D.

ZA LJETNO TRETIRANJE VOĆAKA za suzbijanje štitastih uši (Coccidae), lisnih uši (Aphididae) i crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) na jabuci, kruški, šljivi, maslini, agrumima, vinovoj lozi, smokvi i oleandru. Za sve navedene namjene potrebno je koristiti sredstvo u koncentraciji 1-2% (100-200 ml u 10 l vode).

Izbjegavati tretiranje oslabljenih biljaka dužom sušom, (oslabljeni turgor). Na kruški suzbija i kruškinu buhu (Psylla piri).

NA SJEMENSKOM KRUMPIRU za suzbijanje lisnih uši u količini od 10l/ha (100 ml u 10 l vode na 100 m2) tretiranjem svakih sedam dana u cilju sprječa- vanja zaraze gomolja Y virusom.

ZA ZIMSKU ZAŠTITU VINOVE LOZE za suzbijanje štitastih ušiju i zimskih jaja crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) u koncentraciji 3-4% (300-400 ml u 10 l vode).

KAO POMOĆNO SREDSTVO ZA POBOLJŠANJE UČINKA HERBICIDA U:

KUKURUZU, kod primjene nakon nicanja, u kom- binaciji sa proizvodima koji sadrže aktivne tvari rimsulfurin i tifensulfuron-metil. Mineralno svijetlo ulje se primjenjuje u količini 2 l/ha (200 ml/1000 m2), a herbicidi u registriranim dozama i stadijima rasta kukuruza i korova;

ŠEĆERNOJ REPI koristi se kao pomoćno sredstvo za poboljšanje učinka herbicida nakon nicanja na osnovi: kloridazona, metamitrona, etofumesata, fenmedifama, desmedifama, klopiralida, ciklohek- sanona i ariloksifenoksi spojeva;

Tretiranje šećerne repe je potrebno obaviti u fazama od kličnih (kotiledonskih) listića do 2-6 listova s količinom sredstva 0,5-2 l/ha. U fazi kličnih listića šećerne repe koristi se 0,5 l/ha, u fazi 2 lista 1-1,5 l/ha, u fazama 2-4-6 listova 1-2 l/ha sredstva.

Karenca

42 dana za voćke i vinovu lozu. Masline se smiju tretirati najkasnije do kraja srpnja.