Manoxanil png

Manoxanil

Sistemično kontaktni fungicid namijenjen suzbi- janju bolesti vinove loze i krumpira.

Kategorija: Fungicidi

Kulture:

Sigurnosno tehnički listovi (STL):

Pakiranje: 250g, 1kg

UPORABA I NAČIN PRIMJENE

Djelatne tvari

Mankozeb 465 g/kg i cimoksanil 40 g/kg

Upotreba

MANOXANIL je kombinirani fungicid namijenjen suzbijanju bolesti vinove loze i krumpira.

U vinovoj lozi suzbija plamenjaču (Plasmopara viticola). Primjenjuje se u količini 2,4 – 3,0 kg/ha, uz utrošak vode 300 – 1000 l/ha. S primjenom započeti kada se pojave povoljni uvjeti za razvoj bolesti, a najkasnije s pojavom prvih simptoma. Primjenjuje se od fenofaze prvog listića (BBCH 11) do zat- varanja grozda (BBCH 79). Dozvoljene su najviše 4 primjene tijekom jedne vegetacije, uz razmak 7 – 10 dana između primjena, ovisno o uvjetima za razvoj bolesti.

U krumpiru suzbija plamenjaču (Phytophthora infestans). Primjenjuje se u količini 2,4 – 3,0 kg/ha, uz utrošak vode 300 – 500 l/ha. S primjenom započeti kada se pojave povoljni uvjeti za razvoj bolesti, a najkasnije s pojavom prvih simptoma. Primjenjuje se od fenofaze prvih listova (BBCH 10) do početka žućenja listova (BBCH 91). Dozvoljene su najviše 4 primjene tijekom jedne vegetacije, uz razmak 7 – 10 dana između primjena, ovisno o uvjetima za razvoj bolesti.

Karenca

28 dana za vinovu lozu (vinske i stolne sorte), 21 dan za krumpir.