Kofumin 308 EC png

Kofumin 308 EC

Kontaktno želučani insekticid za suzbijanje skladišnih štetnika na žitaricama na kojima je odobrena primjena u skladištu ili u praznim skladištima žitarica na kojima je odobrena primjena.

Kategorija: Insekticidi

Kulture:

Sigurnosno tehnički listovi (STL):

Pakiranje: 100ml

UPORABA I NAČIN PRIMJENE

Aktivne tvari

Cipermetrin 80 g/l + sinergist Piperonil butoksid 228 g/l

Upotreba

KOFUMIN 308 EC je preventivni i kurativni insekticid, kontaktnog i želučanog djelovanja za suzbijanje skladišnih štetnika: žižaka (Sitophilus spp.), žitnog kukuljičara (Rhyzopertha dominica), brašnara (Tribolium spp.) i surinamskog brašnara (Oryzaephilus surinamensis) i dr. na pšenici, ječmu, raži, zobi, pšenoraži i piru nakon žetve, a pri unošenju u skladište ili u praznim skladištima.

Sredstvo KOFUMIN 308 EC se primjenjuje:

a) na žitaricama na kojima je odobrena primjena prije uskladištenja u količini 10 – 20 ml sredstva u 480 ml vode/tonu žitarica (1-2 l sredstva u 48 litara vode za tretiranje 100 tona žitarica);

b) u praznim skladištima žitarica na kojima je odobrena primjena u količini 60 ml sredstva u 5 l vode/100 m2.

Način primjene: strojem za raspršivanje uz mali volumen vode (tip vobamatik i sl.) na žitaricama na kojima je odobrena primjena prije uskladištenja ili prskanjem/raspršivanjem u praznim skladištima žitarica na kojima je odobrena primjena.

Vrijeme primjena je nakon žetve a pri unošenju žitarica na kojima je odobrena primjena u skladište ili praznim skladištima prije uskladištenja žitarica na kojima je odobrena primjena.

Na žitaricama na kojima je odobrena primjena sredstvo se primjenjuje metodom izravnog tretiranja zrna posebnim strojem za tretiranje na elevatoru ili na transportnoj traci.

Primjena sredstva KOFUMIN 308 EC u praznim skladišnim prostorima žitarica na kojima je odobrena primjena se provodi raspršivanjem/prskanjem ravnomjerno po cijeloj površini (zidovi, podovi, stropovi, vrata, grede).

Viša količina sredstva na pšenici, ječmu, raži, zobi, pšenoraži i piru osigurava zaštitu dulje od 1 godine, dok niža količina sredstva osigurava zaštitu do 6 mjeseci.

Karenca

1 dan za pšenicu, ječam, raž, zob, pšenoraž i pir; Nije primjenjiva na prazne skladišne prostore.