Kalinosul jpg

Kalinosul 80 WG

Kontaktni fungicid za suzbijanje pepelnica na vinovoj lozi, voćkama, povrću, ukrasnom bilju i hmelju.

Kategorija: Fungicidi

Kulture:

Sigurnosno tehnički listovi (STL):

Pakiranje: 100g, 1kg, 25kg

UPORABA I NAČIN PRIMJENE

Djelatna tvar

Sumpor 800 g/kg

Upotreba

KALINOSUL 80 WG je preventivni fungicid u obliku močivih autodisperzivnih granula, ima zadovoljavajuće akaricidno djelovanje na grinje šiškarice (Eryophidae).

Suzbija:

– pepelnicu vinove loze (Uncinula necator) u koncentraciji od 0,3% (30 g u 10 l vode) preventivno, a od 0,3-0,5% (30-50 g u 10 l vode) kurativno;

– pepelnicu jabuke (Podosphaera leucotricha) u koncentraciji 0,5-0,6% (50-60 g u 10 l vode) prije cvatnje, te za prskanje poslije cvatnje jabuke u koncentraciji 0,3-0,5%;

– pepelnicu breskve (Sphaerotheca pannosa var. persi- caria) u koncentraciji 0,5-0,6% (50-60 g u 10 l vode) prije cvatnje, a od 0,3-0,4% (30-40 g u 10 l vode) poslije cvatnje breskve;

– pepelnicu hmelja (Sphaerotheca humuli) u koncentraciji od 0,4% (40 g u 10 l vode);

– pepelnice (Oidium spp.) na povrtnim kulturama u koncentraciji od 0,3-0,4% (30-40 g u 10 l vode);

– pepelnicu ruže (Sphaerotheca pannosa var. rosae) u koncentraciji od 0,35% (35 g u 10 l vode);

– pepelnicu u drugom cvijeću (begonijama, cinerarijama, krizantemama i hortenzijama) u koncentraciji od 0,2% (20 g u 10 l vode).

Karenca

7 dana za krastavce (u polju i zaštićenom prostoru), grašak i hmelj; 14 dana za ostalo povrće i voćke; 35 dana za vinovu lozu; 42 dana za ratarske usjeve. 56 dana za vinovu lozu.