fusilade forte jpg

Fusilade forte

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova u šećernoj repi, soji, suncokretu, uljanoj repici, krumpiru, luku.

Kategorija: Herbicidi

Kulture:

Sigurnosno tehnički listovi (STL):

Pakiranje: 1L, 5L

UPORABA I NAČIN PRIMJENE

Djelatna tvar

Fluazifop-P 150,00 g/l

Fusilade Forte se apsorbira u biljku preko listova, zatim se razmješta u točke rasta gdje spriječava rast i razvoj korova. Specifična formulacija pripravka Fusilade Forte omogućava vrlo brzo upijanje pa oborine već 2 sata nakon primjene neće umanjiti efikasnost pripravka. Korovske biljke ubrzo nakon aplikacije prestaju s rastom, dok konačno ugibanje nastupi 14 – 21 dan nakon aplikacije.

Upotreba

Ovisno o vrsti korova, sredstvo se primjenjuje u slijedećim dozama:
– 0,8-1,0 l/ha (8-10 ml/100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova koštana (Echinochloa crus-galli), muharika (Setaria spp.), svračice (Digitaria sanguinalis), divljeg prosa (Panicum spp.) i dr. u stadiju 2-4 lista;
– 1,3-1,5 l/ha (13-15 ml/100m2), za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halapense) u stadiju 15-20 cm visine korova,
U šećernoj repi, suncokretu i uljanoj repici:
– 1,5-2,0 l/ha (15-20 ml/100 m2) za suzbijanje pirike (Agropyron repens) u stadiju 10-20 cm visine korova, – 2,0 l/ha (20 ml/100 m2) za suzbijanje zubače (Cynodon dactylon) u stadiju 10-15 cm visine korova.
U soji, krumpiru i luku:
– 1,5-1,6 l/ha (15-20 ml/100 m2) za suzbijanje pirike (Agropyron repens) u stadiju 10-20 cm visine korova. Niže količine primjene djelotvorne su kod primjene na korove u preporučenim stadijima razvoja i u aktivnom rastu. Smanjena količina vlage tla i zraka (korovi u suši), kao i veći razvojni stadiji korova, smanjuju djelotvornost sredstva, pa je potrebno primjeniti više preporučene doze. Za bolje suzbijanje višegodišnjih korova preporuča se međuredna obrada i usitnjavanje rizoma. U povrtnim kulturama ne preporuča se razdvojena primjena zbog produženja perzistentnosti.

Zbog svoje selektivnosti i učinkovitosti spada među najprodavanije graminicide na svijetu.

Karenca

49 dana za luk, 56 dana za šećernu repu, 75 dana za soju, 90 dana za suncokret, uljanu repicu i krumpir