Folifertil jpg

Folifertil T

Složeno tekuće mineralno dušično-fosforno-kalijevo gnojivo s mikrohranjivima. Otopina NPK 11-3-5 s mikrohranjivima bakrom (Cu), željezom (Fe), manganom (Mn) i cinkom (Zn).

Kategorija: Folijarna gnojiva

Kulture:

Sigurnosno tehnički listovi (STL):

Pakiranje: 100ml, 1l

UPORABA I NAČIN PRIMJENE

Naziv i sadržaj hranjiva

Ukupni dušik (N) = 11,0% m/m

Amidni dušik (N) = 9,0% m/m

Nitratni dušik (N) = 2,0% m/m

Fosforov (V) oksid (P2O5) topiv u vodi = 3,0% m/m

Kalijev oksid (K2O) topiv u vodi = 5,0% m/m Bakar (Cu) topiv u vodi = 0,008% m/m

Željezo (Fe) topivo u vodi = 0,017% m/m

Mangan (Mn) topiv u vodi = 0,01% m/m

Cink (Zn) topiv u vodi = 0,003% m/m

Upotreba

FOLIFERTIL T je tekuće lisno gnojivo za upotrebu u ratarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, povrćarstvu i ukrasnom bilju. Sadrži marko i mikro elemente, te zadovoljava potrebe biljke za hranjivima. Koristi se na kulturama na kojima je došlo do smanjene ap- sorpcije hranjiva preko korijena ili pak za prihranu.

FOLIFERTIL T omogućuje dobro ovlaživanje lista i brzu apsorpciju hranjiva preko svih nadzemnih dijelova biljke i metabolizirati ih na isti način kao i hranjiva apsorbirana preko korijena. Folijarnom gnojidbom biljke FOLIFERTIL-om T uspješno se može nadoknaditi manjak mikroelemenata. Biljke vrlo brzo asimiliraju folijarno hranjivo u vremenu od 3 do 5 dana, a iskorištenje je istog 7 puta veće nego gnojidbom preko korijena.

Nakon folijarne primjene FOLIFERTIL-om T biljke brže rastu, lišće poprima tamnozelenu boju zbog povećanog sadržaja klorofila, povećava se otpornost biljaka i ploda prema bolestima, a urod doseže maksimum.

Pogodan je za prskanje biljaka zahvaćenih vremenskim nepogodama, isto tako za oporavak biljaka nakon napada bolesti i štetnika. Primjenjuje se razrijeđen sa vodom za folijarnu gnojidbu:

a) za ratarske kulture u količini sredstva 2-7 l/ha i uz utrošak vode 350-500 l/ha. Ako se obavljaju 4 prskanja potrebne su 2 l/ha FOLIFERTIL-a T po jednom prskanju, za 2 do 3 prskanja potrebno je 5 l/ha FOLIFERTIL-a T po jednom prskanju i za 1 do 2 prskanja potrebno je 7 l/ha FOLIFERTIL-a T po jednom prskanju;

b) za povrće, voćke, vinovu lozu i ukrasno bilje u koncentraciji od 0,25%, odnosno 250 ml FOLIFERTIL-a T u 100 l vode;

c) za lončanice i biljke u stakleniku u koncentraciji od 0,1-0,2%, odnosno 100–200 ml FOLIFERTIL-a T u 100 l vode. Ako su biljke mlade i ako je prskanje češće primjenjuje se niža koncentracija.