Kapetan 80WG png

Captan 80 WG

Preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje uzročnika krastavosti plodova jabuke i kruške.

Kategorija: Fungicidi

Kulture:

Sigurnosno tehnički listovi (STL):

Pakiranje: 1kg

UPORABA I NAČIN PRIMJENE

Djelatna tvar

Kaptan 800 g/kg

Upotreba

CAPTAN WG je preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje uzročnika krastavosti plodova jabuke i kruške ( fuzikladija, Venturia spp., Gleosporium spp.). Upotrebljava se u dozi 200g sredstva u 100l vode, 20g sredstva u 10l vode. Može se koristiti najviše pet puta u vegetaciji.

Karenca

21 dan za jezgričave voćke.