Brodilon mamac

Brodilon mamac

Žitni mamac za suzbijanje glodavaca.

Kategorija: Deratizacija

Kulture:

Sigurnosno tehnički listovi (STL):

Pakiranje: 20kg

UPORABA I NAČIN PRIMJENE

Djelatna tvar

Bromadiolon 0,05 g/kg

Upotreba

Mamci se rasporede po objektu na mjesta gdje je utvrđena najveća aktivnost miševa i štakora, što se uočava po tragovima, izmetu, nagrizenim vrećama i ambalaži. Najbolje ih je postaviti na zaklonjena mjesta te u blizini legla.

Jedna akcija traje 7 do 10 dana, a zatim se prema potrebi ponavlja do potpunog prestanka uzimanja mamaca. BRODILON MAMCI se upotrebljavaju i na otvorenom prostoru, stavljanjem mamaca u nastanjene rupe u količini od 10 g po rupi, nakon čega se svakako zatvore zemljom (nagazom).

Dobro je hrpice mamaca zaštititi daskama, crijepom ili ih staviti u otvore cijevi, kroz koje se glodavci rado provlače. BRODILON MAMCI se mogu upotrijebiti jednom ili više puta u tijeku godine, ovisno o pojavi glodavaca. Gorka neotrovna tvar dodana BRODILON mamcima onemogućuje njihovo konzumiranje od strane domaćih životinja, a tako i od djece.

Proizvod je visoko djelotvoran te uzrokuje ugibanje glodavaca nakon jednog obroka. Mišu je dovoljno 0,5 g, a štakoru 6-10 g. Glodavci ugibaju postupno, slično prirodnom ugibanju u tijeku 3-10 dana nakon prvog obroka.

BRODILON mamac se upotrebljava u zatvorenim i urbanim prostorima, među kojima su skladišta poljoprivrednih proizvoda, industrijski pogoni, gospodarski objekti, i sl. za suzbijanje:
– kućnog miša (Mus musculus), u količini 20-25 g,

stavljanjem u hrpice na svakih 3 do 5 m;
– sivog štakora (Rattus norvegicus) i crnog štakora (Rattus rattus) u količini od 100-150 g stavljanjem u hrpice na razmaku 5 do 10 m.