placeholder

Brodilon DIF HOME BLOK

HOBI mamac u obliku parafinskog bloka za deratizaciju.

Kategorija: Deratizacija

Kulture:

Sigurnosno tehnički listovi (STL):

Pakiranje: 300g

UPORABA I NAČIN PRIMJENE

Djelatna tvar

Difenacoum 0,025 g/kg

Upotreba

BRODILON DIF HOME BLOK je specifično formuliran kruti mamac u obliku parafisnkog bloka, ukusan glo- davcima a neprivlačan većini drugih neciljanih životinja, sa većim postotkom parafiona što ga čini stabilnijim u vlažnim uvjetima. Ugibanje glodavaca nakon konzumacije je postupno i slično prirodnom.

Smrtonosna doza kod miševa postiže se već nakon jednog uzimanja mamaca, a kod štakora nakon nekoliko obroka.

Gorka tvar dodana u mamac djeluje odbojno za gutanje i učinkovito sprečava hranjenje neciljanih životinja, kao i ljudsku zloupotrebu.

BRODILON DIF HOME BLOK se upotrebljava za suzbijanje štakora (Rattus norvegicus, R. rattus) i miševa (Mus musculus) u komunalnoj i javnoj higijeni za preventivnu i protuepidemijsku deratizaciju.

Preporučuje se ove mamce postavljati pojedinačno ili po nekoliko komada u tipizirane zaštitne kutije za rodenticide ili ih vezati za žičane omče. Upotreba se može ponoviti za 14 dana i ponavljati u određenim vremenskim razmacima dok miševi i štakori ne prestanu jesti blokove.