Brodilon deratizacijsko ljepilo

Brodilon deratizacijsko ljepilo

Ljepilo u tubi za deratizaciju te suzbijanje kukaca.

Kategorija: Ljepilo za suzbijanje glodavaca

Kulture:

Sigurnosno tehnički listovi (STL):

Pakiranje: Ljepilo je opremljeno u tubi od 135 g

UPORABA I NAČIN PRIMJENE

Upotreba

Deratizacijsko ljepilo koje se upotrebljava za uništavanje štetnih glodavaca i insekata. BRODILON deratizacijsko ljepilo nanosimo na:

– podlogu (drvo, papir ili karton) koju odlažemo u blizinu kretanja štetnika. Radi boljeg učinka postaviti mamac na sredinu podloge (komadić hrane);

– trake za lovljenje, koje se upotrebljavaju u sprječavaju migracije štetnih insekata po stablima;

– ploče za lovljenje, koje se upotrebljavaju u voćnjacima i staklenicima za smanjivanje štetnih insekata.