Brodilon BLOK

Brodilon BLOK

Mamac u obliku bloka za preventivnu i protuepidemijsku deratizaciju.

Kategorija: Deratizacija

Kulture:

Sigurnosno tehnički listovi (STL):

Pakiranje: 10kg

UPORABA I NAČIN PRIMJENE

Djelatna tvar

Bromadiolon 0,05 g/kg

Upotreba

BRODILON BLOK je specifično formuliran kruti mamac mase 20 g, ukusan glodavcima, a neprivlačan većini drugih neciljanih životinja, sa većim postotkom parafiona, što ga čini stabilnijim u vlažnim uvjetima. Ugibanje glodavaca nakon konzumacije je postupno i slično prirodnom. Smrtonosna doza kod miševa postiže se već nakon jednog uzimanja mamaca, a kod štakora nakon nekoliko obroka.

Gorka tvar dodana u mamac djeluje odbojno za gutanje i učinkovito sprečava hranjenje neciljanih životinja, kao i ljudsku zloupotrebu.

BRODILON BLOK se upotrebljava za suzbijanje štakora (Rattus norvegicus, R. rattus) i miševa (Mus musculus) u komunalnoj i javnoj higijeni za preventivnu i protuepidemijsku deratizaciju.

Suzbijanje:
– kućnog miša (Mus musculus), u količini 20-30 g na svakih 2 do 5 m;
– sivog štakora (Rattus norvegicus) i crnog štakora (Rattus rattus) u količini od 60-100 g stavljanjem u hrpice na razmaku 5 do 10 m.

Preporučuje se ove mamce postavljati pojedinačno ili po nekoliko komada u tipizirane zaštitne kutije za rodenticide ili ih vezati za žičane omče. Upotreba se može ponoviti za 14 dana i ponavljati u određenim vremenskim razmacima dok miševi i štakori ne prestanu jesti blokove.