placeholder

Abanto

ABANTO je insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu i povrćarstvu. Dozvoljena primjena u ekološkoj poljoprivredi

Kategorija: Insekticidi

Kulture:

Sigurnosno tehnički listovi (STL):

Pakiranje: 100ml, 1l

UPORABA I NAČIN PRIMJENE

Djelatna tvar

Piretrini 40g/l

Upotreba

Breskva (Prunus persica)
Karenca: 3 dana
zelena breskvina uš

Nektarina (Prunus persica var. nectarine)
Karenca: 3 dana
zelena breskvina uš

Marelica (Prunus armeniaca)
Karenca: 3 dana
zelena breskvina uš

Šljiva (Prunus domestica)
Karenca: 3 dana
zelena breskvina uš

Trešnja (Prunus avium)
Karenca: 3 dana
zelena breskvina uš

Vinova loza (stolne i vinske sorte)(Vitis vinifera)
Karenca: 3 dana
američki cvrčak, cvrčak

Dinja (na otvorenom)(Cucumis melo)
Karenca: 1 dan
duhanov štitasti moljac,staklenički štitasti moljac

Tikva (na otvorenom)(Cucurbita pepo var. melopepo)
Karenca: 1 dan
duhanov štitasti moljac, staklenički štitasti moljac

Lubenica (na otvorenom)(Citrullus lanatus)
Karenca: 1 dan
duhanov štitasti moljac, staklenički štitasti moljac

Rajčica (na otvorenom i zaštićenom prostoru)(Sola- num lycopersicum)
Karenca: 1 dan
duhanov štitasti moljac, staklenički štitasti moljac

Patlidžan (na otvorenom i zaštićenom prostoru) (Solanum melongena)
Karenca: 1 dan
duhanov štitasti moljac, staklenički štitasti moljac

Paprika (na otvorenom i zaštićenom prostoru)(Cap- sicum annuum)
Karenca: 1 dan
duhanov štitasti moljac, staklenički štitasti moljac

Krastavac (na otvorenom i zatvorenom prostoru) (Cucumis sativus)
Karenca: 1 dan
duhanov štitasti moljac, staklenički štitasti moljac

Tikvica (na otvorenom i zaštićenom prostoru)(Cu- curbita pepo L. var. giromontiina)
Karenca: 1 dan
duhanov štitasti moljac, staklenički štitasti moljac

Salata (na otvorenom i zaštićenom prostoru)(Lactu- ca sativa)
Karenca: 2 dana
salatina lisna uš, pamukova lisna uš, crna repina (bobova) uš

Matovilac (na otvorenom i zaštićenom prostoru) (Valerianella locusta)
Karenca: 2 dana
salatina lisna uš, pamukova lisna uš, crna repina (bobova) uš

Špinat (na otvorenom i zaštićenom prostoru)(Spina- cea oleracea)
Karenca: 2 dana
salatina lisna uš, pamukova lisna uš, crna repina (bobova) uš