Predmet: Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u svezi provedbe postupka nabave za izgradnju integrirane fotonaponske ICT elektrane za vlastitu potrošnju

Objavljeno, 19. rujna 2018.

Poduzeće Genera d.d. obavlja postupak nabave za projekt izgradnje fotonaponskog ICT sustava temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.‐2020., referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.04.1.01.0068. Nabava se provodi u sklopu projekta pod nazivom „Izgradnja fotonaponske elektrane GENERA za potrebe proizvodnog pogona“ referentnog broja: KK.04.1.1.01.0068, koji sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Temeljem dodatka 2. „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi“, članka 5. Naručitelj je obvezan objaviti Obavijest o nabavi (u daljnjem tekstu: OoN). OoN se objavljuje na internetskoj stranici https://strukturnifondovi.hr/ . Postupku objave obavijesti o nabavi prethodi javno savjetovanje. Javno savjetovanje objavljeno je na mrežnim stranicama poduzeća Genera d.d. u periodu od 19.09.2018. do 26.09.2018. na kojim je dostupna sva dokumentacija o nabavi sa pripadajućim prilozima i dodacima.

Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u predviđenom roku za prethodno savjetovanje dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: hrvoje.bartovcak@dechra.com.

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na mrežnim stranicama.

Troškovnik možete preuzeti OVDJE

Dokumentaciju za nadmetnje možete preuzeti OVDJE.