Predmet nabave je nabava opreme i izgradnja integrirane fotonaponske ICT elektrane za vlastitu potrošnju u svrh povećanja energetske učinkovitosti poduzeća.

Objavljeno, 20. rujna 2018.

Podaci o vrsti, opsegu i općoj prirodi radova koji će se pružati te tehničke specifikacije, opis posla i druge relevantne tehničke pojedinosti predmeta nabave su definirani u Troškovniku i u Glavnom projektu koji čine sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.

Dokumentaciju za nadmetnje možete preuzeti OVDJE.