Obavijest o nabavi

Objavljeno, 12. svibnja 2017.

01.06.2017. istekao je rok za podnošenje ponuda. Predmetni postupak je završen.

Postupak nabave sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NoJN), trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“, referentna oznaka: KK.01.2.1.01.

DATUM OBJAVE: 12.05.2017.

Broj nabave: 01/2017 

NAZIV I ADRESA NARUČITELJA:

Naziv naručitelja: Genera d.d.
Sjedište: Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok
OIB: 25555531112

KONTAKT PODACI:

Zdenko Širanović
Telefon: +385 1 33 88 988
Adresa elektroničke pošte: zdenko.siranovic@dechra.com

OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave su savjetodavne usluge za upravljanje projektom i provedbu postupaka nabave za potrebe projekta. Predmet nabave nije podijeljen u grupe te ponuditelj mora dostaviti ponudu za cjelokupni predmet nabave. 

VRSTA JAVNOG NADMETANJA: 
Postupak s objavom Obavijesti o nabavi

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 
01.06.2017. u 10 sati

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja.

ELEKTRONIČKA ADRESA/MJESTO NA KOJEM SU DOSTUPNE DODATNE INFORMACIJE /DOKUMENTACIJA:

Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim prilozima, kao i dokumentacija postupka nabave dostupna je na internetskoj stranici naručitelja: http://www.genera.hr/hr/2/nabava/

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila: zdenko.siranovic@dechra.com

DOKUMENTACIJA:

  • Obavijest o nabavi
  • Dokumentacija za nadmetanje

Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona +385 1 33 88 988