OBAVIJEST O NABAVI

Objavljeno, 12. veljače 2021.

DATUM OBJAVE: 12.02.2021.

NAZIV NABAVE:

SPF jaja, podloge, kemikalije i reagensi te laboratorijski pribor i potrošni materijal, Evidencijski broj nabave: 02/2021

NAZIV I ADRESA NARUČITELJA:

Genera d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok, OIB: 25555531112

KONTAKT PODACI:

Zdenko Širanović, Tel:+385 1 33 88 988, zdenko.siranovic@dechra.com

OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave su SPF jaja, podloge, kemikalije i reagensi te laboratorijski pribor i potrošni materijal za potrebe istraživačkog laboratorija.

Predmet nabave podijeljen je u 7 grupa te ponuditelji imaju mogućnost podnijeti ponudu za jednu, nekoliko ili sve grupe predmeta nabave:

Grupa 1: Laboratorijski pribor 1 za provođenje molekularno-bioloških analitičkih tehnika

Grupa 2: Podloge, kemikalije i reagensi 1 za provođenje molekularno-bioloških analitičkih tehnika

Grupa 3: Podloge, kemikalije i reagensi 2 za provođenje molekularno-bioloških analitičkih tehnika

Grupa 4: Laboratorijski pribor 2 za provođenje molekularno-bioloških analitičkih tehnika

Grupa 5: Laboratorijski pribor 3 za provođenje molekularno-bioloških analitičkih tehnika

Grupa 6: Laboratorijski pribor 4 za provođenje molekularno-bioloških analitičkih tehnika

Grupa 7: SPF jaja za provođenje laboratorijskih istraživanja

VRSTA JAVNOG NADMETANJA: Postupak s objavom Obavijesti o nabavi

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 04.03.2021. u 16:00 sati

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno Naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja: Genera d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok.

ELEKTRONIČKA ADRESA/MJESTO NA KOJEM SU DOSTUPNE DODATNE INFORMACIJE /DOKUMENTACIJA:

Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim prilozima, kao i dokumentacija postupka nabave dostupna je na internetskoj stranici Naručitelja: https://genera.hr/category/nabava/.

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila. Ukoliko imate problem s preuzimanjem dokumentacije, kontaktirajte nas.