Obavijest o nabavi

Objavljeno, 26. studenoga 2018.

Postupak nabave sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NoJN), trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“, referentna oznaka: KK.01.2.1.01.

DATUM OBJAVE:

26.11.2018.

NAZIV NABAVE:

SPF jaja, podloge, kemikalije i reagensi te laboratorijski pribor i potrošni materijal, Evidencijski broj nabave: 12/2018

NAZIV I ADRESA NARUČITELJA:

Genera d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok, OIB: 25555531112 

KONTAKT PODACI:

Zdenko Širanović
+385 1 33 88 988
Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok
zdenko.siranovic@dechra.com

OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave su SPF jaja, podloge, kemikalije i reagensi te laboratorijski pribor i potrošni materijal za potrebe istraživačkog laboratorija. 

Predmet nabave podijeljen je u 8 grupa te ponuditelji imaju mogućnost podnijeti ponudu za jednu, nekoliko ili svih 8 grupa predmeta nabave:

Grupa 1: Laboratorijski pribor 1 za provođenje molekularno-bioloških analitičkih tehnika

Grupa 2: Podloge, kemikalije i reagensi 1 za provođenje molekularno-bioloških analitičkih tehnika

Grupa 3: Laboratorijski pribor 2 za provođenje molekularno-bioloških analitičkih tehnika

Grupa 4: Podloge, kemikalije i reagensi 2 za provođenje molekularno-bioloških analitičkih tehnika

Grupa 5: Laboratorijski pribor 3 za provođenje molekularno-bioloških analitičkih tehnika

Grupa 6: Laboratorijski pribor 4 za provođenje molekularno-bioloških analitičkih tehnika

Grupa 7: Laboratorijski pribor 5 za provođenje molekularno-bioloških analitičkih tehnika

Grupa 8: SPF jaja za provođenje laboratorijskih istraživanja

VRSTA JAVNOG NADMETANJA: Postupak s objavom Obavijesti o nabavi

ROK ZA DOSTAVU PONUDA17.12.2018. do 12:00 h

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno Naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja: Genera d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok. 

ELEKTRONIČKA ADRESA/MJESTO NA KOJEM SU DOSTUPNE DODATNE INFORMACIJE /DOKUMENTACIJA:

Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim prilozima, kao i dokumentacija postupka nabave dostupna je na internetskoj stranici Naručitelja: http://www.genera.hr/hr/2/nabava

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila.