Istraživanje i razvoj proizvoda u segmentu živih peradarskih cjepiva

Objavljeno, 26. kolovoza 2022.

Nositelj projekta                                    

Genera d.d.

Ukupna vrijednost projekta  

33.169.132,02 kn

EU udio u financiranju projekta

11.658.803,09 kn

Razdoblje provedbe

12. lipnja 2017. – 12. lipnja 2022.

Voditelj projekta i kontakt osoba                     

Dejan Gorski, ekspert za upravljanje strateškim partnerstvima
Dejan.Gorski@dechra.com  

Nikolina Mahoblić
nikolina.mahovlic@decgra.com

Provedba projekta „Istraživanje i razvoj proizvoda u segmentu živih peradarskih cjepiva” s kojom je Genera d.d. započela u lipnju 2017. uspješno je završila 12.svibnja 2022. Projekt se provodio u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ koji je sufinanciran u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt se sastojao od sljedećih elementa ulaganja:

  1. Industrijsko istraživanje u području živih peradarskih cjepiva;
  2. Eksperimentalni razvoj novih cjepnih sojeva za bolesti infektivnog bronhitisa i zarazne bolesti burze;
  3. Promidžba i vidljivost;
  4. Upravljanje projektom i administracija,

provedbom projekta ostvareni su postavljeni ciljevi projekta, odnosno provedeno je opsežno primijenjeno istraživanje s ciljem razvoja novih varijanti cjepnih sojeva prikladnih liječenju aktualnih mutacija virusa u peradi kojima se u potpunosti zaokružio program imunoprofilakse te je povećana istraživačka konkurentnost tvrtke kreiranjem uvjeta za njen održiv rast i razvoj te krajnji cilj projekta – uspješna komercijalizacija rezultata istraživanja i razvoja.

Isto tako, postignuti su sljedeći rezultati:

  • R1 Razvijeni i izrađeni cjepni sojevi s potvrđenim laboratorijskim funkcionalnostima
  • R2 Finalni oblici cjepiva s ispitanim stabilitetom te učinkovitošću i sigurnošću u operativnom okruženju
  • R3 Ojačani istraživačko-razvojni kapaciteti tvrtke
  • R4 Rezultati istraživanja i razvoja diseminirani širokoj stručnoj i zainteresiranoj javnosti 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. 

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Genera d.d.