EU Projekt

Istraživanje i razvoj proizvoda u segmentu živih peradarskih cjepiva

Tvrtka Genera d.d. je u lipnju 2017. godine započela s provedbom projekta “Istraživanje i razvoj proizvoda u segmentu živih peradarskih cjepiva“. Projekt se provodi u okviru Trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ koji je sufinanciran u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Nositelj projekta                                    

Genera d.d.

Ukupna vrijednost projekta  

33.169.132,02 kn

EU udio u financiranju projekta

11.658.803,09 kn

Razdoblje provedbe

12. lipnja 2017. – 12. lipnja 2021.

Voditelj projekta i kontakt osoba                     

Dejan Gorski, ekspert za upravljanje strateškim partnerstvima
Dejan.Gorski@dechra.com  

Projekt čine sljedeći elementi ulaganja

  • Industrijsko istraživanje u području živih peradarskih cjepiva;
  • Eksperimentalni razvoj novih cjepnih sojeva za bolesti infektivnog bronhitisa i zarazne bolesti burze;
  • Promidžba i vidljivost;
  • Upravljanje projektom i administracija.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Ciljevi projekta su:

  1. Provesti opsežno primijenjeno istraživanje s ciljem razvoja novih varijanti cjepnih sojeva prikladnih liječenju aktualnih mutacija virusa u peradi kojima bi se u potpunosti zaokružio program imunoprofilakse
  2. Povećati istraživačku konkurentnost tvrtke kreiranjem uvjeta za njen održiv rast i razvoj

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

  • R1 Razvijeni i izrađeni cjepni sojevi s potvrđenim laboratorijskim funkcionalnostima
  • R2 Finalni oblici cjepiva s ispitanim stabilitetom te učinkovitošću i sigurnošću u operativnom okruženju
  • R3 Ojačani istraživačko-razvojni kapaciteti tvrtke
  • R4 Rezultati istraživanja i razvoja diseminirani širokoj stručnoj i zainteresiranoj javnosti 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. 

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Genera d.d.